Historiography of Ottoman Europe

 Facets

60. doğum yılı münasebetiyle Zeki Velidi Togan'a armağan

Authors: Heyeti, Tertip
Togan, Ahmed Zeki Velidi
Issued: 1955
Pubtype: Collection | ['Festschrift']
Show Related Items

Türk tarih kurumuyayınları

Publisher: Türk Tarih Kurumu
Issued: 2013
Pubtype: Series
Show Related Items

XVIII. Yüzyıl Günlük Hayatına dair Saraybosnalı Molla Mustafa'nın Mecmuası

Author: Filan, Kerima
Issued: 2011
Pubtype: Monograph
Show Related Items