Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 1 to 10 of 20 titles

Stolnicul între contemporani

Author: Cândea, Virgil
Issued: 1971
Pubtype: Monograph
Show Related Items

Letopoiseţul Tării Romăneşti (1292-1664) în versiunea arabă a lui Macarie Zaim

Author: Cândea, Virgil
Issued: 1970
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Sistemul sau întocmirea religie muhamedane

Authors: Cantemir, Dimitrie
Cândea, Virgil
Issued: 1987
Pubtype: Monograph
Show Related Items