Historiography of Ottoman Europe

 Facets

Dacoromania Litteraria

Authors: Pavel, Eugen
Tudurachi, Adrian
Wächter, Magda
Borza, Cosmin
Burlacu, Doru
Goldiș, Alex
Mironescu, Doris
Răduţă, Magda
Stan, Adriana
Tudurachi, Ligia
Zăvăleanu, Laura
Corporation: Academia Română, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu"
Muzeul Limbei Române
Issued: 1920
Pubtype: Journal
Show Related Items