Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 1 to 10 of 12 titles

Quaestiones Romanicae

Author: Timoc, Călin
Issued: 2012
Pubtype: Conference

Hellenic Dimension

Authors: Aleksejeva, Brigita
Lāms, Ojārs
Rūmniece, Ilze
Issued: 2012
Pubtype: Conference
Show Related Items

Epoca lui Constantin Brâncoveanu în context sud-est european

Authors: Chifăr, Nicolae
Abrudan, Ioan Ovidiu
Guran, Petre
Issued: 2014
Pubtype: Conference
Show Related Items

Receptarea Sfintei Scripturi

Authors: Munteanu, Eugen
Camară, Iosif
Rotenștein, Sabina-Nicoleta
Corporation: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Centrul de Studii Biblico - Filologice, „Monumenta linguae Dacoromanorum”
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi
Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România
Issued: 2014
Pubtype: Conference
Show Related Items