Historiography of Ottoman Europe

 Facets

Preliminarii la studiul naţionalizării serviciului divin

Author: Barbu, Violeta
Issued: 1991
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Arhiva generala a Tarii Romanesti

Authors: Mateescu, Tudor
Marcel Ciuca
Issued: 1985
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Epoea lui Mihai Viteazul în lumea greco-rusească în secolii (sic) 17 şi 19

Author: Ştefănescu, Iulian
Issued: 1934
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Viaţa sfântei Parascheva cea Nouă de Matei al Mirelor

Author: Ştefănescu, Iulian
Issued: 1932
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Cronografele romanesti de tip Danovici (I)

Author: Ştefănescu, Iulian
Issued: 1939
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Iordache Ruset

Author: Rosetti, Ioana R.
Issued: 1937
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Cronica slavo-romana din cuprinusl Letopisei ruse Voskresenski

Author: Boldur, A. V.
Issued: 1963
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Ierarhi români şi solii diplomatice în veacurile XVI-XVII

Author: Georgescu, Ilie
Issued: 1954
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Aristotelismul în principatele române în sec. al XVII - XVIII-lea

Author: Noica, Constantin
Issued: 1967
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items