Historiography of Ottoman Europe

 Facets

Chipurile împăraţilor turceşti

Author: Balmuş, Pavel
Issued: 2005
Pubtype: Chapter | ['Edition']
Show Related Items

Istorie a preaputernicilor înpărați othomani

Author: Văcărescu, Ienăchiţa
Pubtype: Codex
Show Related Items

Opere

Authors: Văcărescu, Ienăchiţa
Cîrstoiu, Cornel
Issued: 1982
Pubtype: Edition
Show Related Items

Istoria othomanicească

Authors: Văcărescu, Ienăchiţa
Ştrempel, Gabriel
Issued: 2001
Pubtype: Edition
Show Related Items

Condica

Authors: Mavrocordat, Constantin
Istraţi, Corneliu
Issued: 2008
Pubtype: Edition
Show Related Items