Historiography of Ottoman Europe

 Facets

Mitropolitul Dosoftei traducător și editor al unor texte patristice

Author: Vornicescu, Nestor
Issued: 1974
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Scieri patristice și post patristice în preocupările mitropolitului Dosoftei

Author: Vornicescu, Nestor
Issued: 1974
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Dosoftei, un rapsod al istoriei

Author: Mircea, Ion-Radu
Issued: 1976
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Dosoftei mitropolitul Moldovei apărător al epiclezei euharistice

Author: Vornicescu, Nestor
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Debutul literar al lui Dosoftei

Author: Ursu, N.A.
Issued: 1977
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Alte traduceri necunoscute din tinerețea lui Dosoftei

Author: Ursu, N. A.
Issued: 1978
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Trei sute de ani de la tipărirea Liturghierului de mitropolitul Dosoftei

Author: lonescu, Ioan
Issued: 1979
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Psaltirea de-nțăles, Iași, 1680

Author: Porcescu, Scarlat
Issued: 1980
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Spătarul Milescu sau Dosoftei?

Author: Onu, Liviu
Issued: 1986
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items