Historiography of Ottoman Europe

 Facets

Cronici si povestiri românesti versificate

Author: Simonescu, Dan
Issued: 1967
Pubtype: Collection
Show Related Items

Cronicile slavo-romîne din sec. XV-XVI

Author: Panaitescu, Petre P.
Issued: 1959
Pubtype: Collection
Show Related Items

Studii istorice greco-române

Authors: Russo, Demostene
Camariano, Ariadna
Camariano, Nestor
Giurescu, Constantin C.
Issued: 1939
Pubtype: Collection
Show Related Items

Texte uitate - texte regăsite

Authors: Balmuş, Pavel
Marin-Buratcieff, Silvia
Issued: 2005
Pubtype: Collection
Show Related Items

Omagiu lui Ioan Lupaş la împlinirea vârstei de 60 de ani

Authors: Lupaş, Ioan
Andrieşescu, I.
Issued: 1943
Pubtype: Collection | ['Festschrift']
Show Related Items