Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 11 to 20 of 912 titles

Cronica slavo-romana din cuprinusl Letopisei ruse Voskresenski

Author: Boldur, A. V.
Issued: 1963
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Ierarhi români şi solii diplomatice în veacurile XVI-XVII

Author: Georgescu, Ilie
Issued: 1954
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Aristotelismul în principatele române în sec. al XVII - XVIII-lea

Author: Noica, Constantin
Issued: 1967
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Stolnicul între contemporani

Author: Cândea, Virgil
Issued: 1971
Pubtype: Monograph
Show Related Items

Letopoiseţul Tării Romăneşti (1292-1664) în versiunea arabă a lui Macarie Zaim

Author: Cândea, Virgil
Issued: 1970
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Démètre Cantemir (1673-1723)

Author: Cernovodeanu, Paul
Issued: 2001
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

O scrisoare indeită a lui D. Cantemir

Authors: Cantemir, Dimitrie
Sulea-Firu, I.
Issued: 1963
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Probitatea ştirilor din Cronograful lui Dorotei al Monebasiei

Author: Grecu, Vasile
Issued: 1925
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items