Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 51 to 60 of 74 titles

Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga

Publisher: Napredak
Issued: 2005
Pubtype: Series

Tri stoljeća s pjesnikom Brata Sunca

Author: Videk, Nevenka
Issued: 2006
Pubtype: Monograph
Show Related Items

Kako je Mula Mustafa Bašeskija označavao vrijeme

Author: Filan, Kerima
Issued: 2008
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Priče i bajke uz ljetopis

Author: Bašeskija, Mula Mustafa Ševki
Issued: 2009
Pubtype: Monograph
Show Related Items

Sufije i kadizadelije u osmanskom Sarajevu

Author: Filan, Kerima
Issued: 2009
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Sarajevo u Bašeskijino doba. Jezik kao stvarnost

Author: Filan, Kerima
Issued: 2014
Pubtype: Monograph
Show Related Items