Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 1 to 10 of 43 titles

Relaţii româno-elene

Authors: Camariano-Cioran, Ariadna
Rados, Leonidas
Issued: 2008
Pubtype: Monograph
Show Related Items

Dacoromania Litteraria

Authors: Pavel, Eugen
Tudurachi, Adrian
Wächter, Magda
Borza, Cosmin
Burlacu, Doru
Goldiș, Alex
Mironescu, Doris
Răduţă, Magda
Stan, Adriana
Tudurachi, Ligia
Zăvăleanu, Laura
Corporation: Academia Română, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu"
Muzeul Limbei Române
Issued: 1920
Pubtype: Journal
Show Related Items

Quaestiones Romanicae

Author: Timoc, Călin
Issued: 2012
Pubtype: Conference

Antic și modern

Authors: Wald, Lucia
Dinu, Tudor
Halichias, Ana-Cristina
Issued: 2006
Pubtype: Collection | ['Festschrift']
Show Related Items

Omagiu Virgil Cândea la 75 de ani

Author: Stahl, Paul Henri
Corporation: Academia Română, Institutul de Studii Sud-Est Europene
Pubtype: Collection | ['Festschrift']
Show Related Items