Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 31 to 40 of 333 titles

Cronografele romanesti de tip Danovici (I)

Author: Ştefănescu, Iulian
Issued: 1939
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Iordache Ruset

Author: Rosetti, Ioana R.
Issued: 1937
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Cronica slavo-romana din cuprinusl Letopisei ruse Voskresenski

Author: Boldur, A. V.
Issued: 1963
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Ierarhi români şi solii diplomatice în veacurile XVI-XVII

Author: Georgescu, Ilie
Issued: 1954
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Aristotelismul în principatele române în sec. al XVII - XVIII-lea

Author: Noica, Constantin
Issued: 1967
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Letopoiseţul Tării Romăneşti (1292-1664) în versiunea arabă a lui Macarie Zaim

Author: Cândea, Virgil
Issued: 1970
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Démètre Cantemir (1673-1723)

Author: Cernovodeanu, Paul
Issued: 2001
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

O scrisoare indeită a lui D. Cantemir

Authors: Cantemir, Dimitrie
Sulea-Firu, I.
Issued: 1963
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items