Historiography of Ottoman Europe

 Facets

Probitatea ştirilor din Cronograful lui Dorotei al Monebasiei

Author: Grecu, Vasile
Issued: 1925
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Un catalog necunoscut al bibliotecii mănăstirii Hurezu

Author: Dima-Drăgan, Corneliu
Issued: 1969
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Preliminarii la studiul naţionalizării serviciului divin

Author: Barbu, Violeta
Issued: 1991
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Mitrofan Grigoras, Cronica Ţării Românesţi (1714-1716)

Author: Russo, Demostene
Issued: 1934
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Istoria slavilor în romăneşte în secolul al XVIII-lea

Author: Panaitescu, Petre P.
Issued: 1940
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Vieţile sultanilor indeită a lui Dionisie Fotino

Author: Papacostea, Victor
Issued: 1934
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Bizantologia în preocupările teologiei ortodoxe române

Author: Elian, Alexandru
Issued: 1971
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

O relatare inedită a morţii lui Despot-Vodă

Author: Armbruster, Adolf
Issued: 1974
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items