Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 1 to 8 of 8 titles

Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Bibliografi I.

Authors: Biçoku, Kasem
Kastrati, Jup
Issued: 1997
Pubtype: Monograph
Show Related Items

Shqiptarët në Venedik

Authors: Nadin, Lucia
Xhufi, Pëllumb
Issued: 2010
Pubtype: Monograph
Show Related Items

Skënderbeu, një histori politike

Author: Plasari, Aurel
Issued: 2010
Pubtype: Monograph
Show Related Items