Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 1 to 9 of 9 titles

Dacoromania Litteraria

Authors: Pavel, Eugen
Tudurachi, Adrian
Wächter, Magda
Borza, Cosmin
Burlacu, Doru
Goldiș, Alex
Mironescu, Doris
Răduţă, Magda
Stan, Adriana
Tudurachi, Ligia
Zăvăleanu, Laura
Corporation: Academia Română, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu"
Muzeul Limbei Române
Issued: 1920
Pubtype: Journal
Show Related Items

Anuarul Institutului de Cercetări socio-umane

Corporation: Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Şincai" al Academiei Române/ "Gheorghe Şincai" Institute for Social Sciences and the Humanities of the Romanian Academy
Issued: 1998
Pubtype: Journal
Show Related Items

Biblicum Jassyense

Author: Munteanu, Eugen
Corporation: Center of Biblical-Philological Studies Monumenta linguae Dacoromanorum “Alexandru Ioan Cuza”University, Iasi, Romania
Association for Biblical Philology and Hermeneutics of Romania
Issued: 2010
Pubtype: Journal
Show Related Items

Archiva Moldaviæ

Author: Dobrincu, Dorin
Corporation: Arhivele Naţionale ale României, Bukarest
Issued: 2009
Pubtype: Journal
Show Related Items