Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 1 to 10 of 15 titles

Semnificația politică a unui act de cultură feudală

Author: Cândea, Virgil
Issued: 1963
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Pagini din trecutul diplomației românești

Authors: Cândea, Virgil
Giurescu, Dinu C.
Maliţa, Mircea
Issued: 1966
Pubtype: Collection
Show Related Items

Opere

Authors: Anineanu, Marta
Cândea, Virgil
Issued: 1967
Pubtype: Collection
Show Related Items

Letopoiseţul Tării Romăneşti (1292-1664) în versiunea arabă a lui Macarie Zaim

Author: Cândea, Virgil
Issued: 1970
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Stolnicul între contemporani

Author: Cândea, Virgil
Issued: 1971
Pubtype: Monograph
Show Related Items