Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 1 to 6 of 6 titles

Les réformes des premiers phanariotes en Moldavie et en Valachie

Authors: Constantiniu, Florin
Papacostea, Șerban
Issued: 1972
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Reformele lui Constantin Mavrocordat în Moldova și Țara Românească

Author: Constantiniu, Florin
Issued: 1972
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Relatiile agrare in Tara Romaneasca in secolul al XVIII-lea

Author: Constantiniu, Florin
Issued: 1972
Pubtype: Monograph
Show Related Items

Constantin Brâncoveanu

Authors: Cernovodeanu, Paul
Constantiniu, Florin
Busuioceanu, Alexandru
Corporation: Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România (Bukarest). Secţia de Filozofie şi Logică
Issued: 1989
Pubtype: Collection
Show Related Items