Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 1 to 10 of 11 titles

Biblia de la Bucureşti (1688) şi manuscrisele contemporane paralele

Author: Munteanu, Eugen
Issued: 1988
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Lexicologie biblică românească

Author: Munteanu, Eugen
Issued: 2008
Pubtype: Monograph

Biblicum Jassyense

Author: Munteanu, Eugen
Corporation: Center of Biblical-Philological Studies Monumenta linguae Dacoromanorum “Alexandru Ioan Cuza”University, Iasi, Romania
Association for Biblical Philology and Hermeneutics of Romania
Issued: 2010
Pubtype: Journal
Show Related Items

A Brief History of the Romanian Biblical Tradition

Author: Munteanu, Eugen
Issued: 2012
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Tradiția biblică românească

Author: Munteanu, Eugen
Issued: 2012
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Receptarea Sfintei Scripturi

Authors: Munteanu, Eugen
Camară, Iosif
Rotenștein, Sabina-Nicoleta
Corporation: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Centrul de Studii Biblico - Filologice, „Monumenta linguae Dacoromanorum”
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi
Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România
Issued: 2014
Pubtype: Conference
Show Related Items

Vechiul Testament – Septuaginta

Authors: Munteanu, Eugen
Gînsac, Ana Maria
Minuţ, Ana Maria
Munteanu, Lucia Gabriela
Ungureanu, Mădălina
Issued: 2016
Pubtype: Collection
Show Related Items