Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 1 to 10 of 45 titles

Istorie a preaputernicilor înpărați othomani

Author: Văcărescu, Ienăchiţa
Pubtype: Codex
Show Related Items

Condica

Authors: Mavrocordat, Constantin
Istraţi, Corneliu
Issued: 2008
Pubtype: Edition
Show Related Items

Opere

Authors: Văcărescu, Ienăchiţa
Cîrstoiu, Cornel
Issued: 1982
Pubtype: Edition
Show Related Items