Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 3421 to 3430 of 3489 titles

ms. 4256

Pubtype: Manuscript

Dosoftei mitropolitul Moldovei apărător al epiclezei euharistice

Author: Vornicescu, Nestor
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Mitropolitul Dosoftei și literatura patristică

Author: Elian, Alexandru
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

O sărbătoare a cărţii româneşti

Author: Șerbănescu, Niculae
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

What about Varna?

Author: Takaćs, Sarolta A.
Pubtype: Chapter
Show Related Items