Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 1 to 4 of 4 titles

Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900

Authors: Cretu, Stanuta
Suiu, Rodica
Dragoi, Gabriela
Corporation: Academia Republicii Socialiste România. Institutul de Lingvistică, Istorie Literară și Folclor al Universității "Al. I. Cuza"
Issued: 1979
Pubtype: Collection | ['Lexicon']
Show Related Items

Crestomaţie de literatură română veche

Author: Chiţimia, Ion Constantin
Corporation: Acad. de Ştiinţe Sociale şi Politice, Inst. de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu"
Issued: 1984
Pubtype: Collection | ['Lexicon']
Show Related Items

Crestomație de literatură română veche

Authors: Chițimia, I. C.
Toma, Stella
Corporation: Acad. de Ştiinţe Sociale şi Politice, Inst. de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu"
Issued: 1989
Pubtype: Collection | ['Lexicon']
Show Related Items