Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 1 to 10 of 15 titles

Letopoiseţul Tării Romăneşti (1292-1664) în versiunea arabă a lui Macarie Zaim

Author: Cândea, Virgil
Issued: 1970
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items

Constantin Cantacuzino Stolnicul

Authors: Dima-Drăgan, Corneliu
Bacâru, Livia
Issued: 1970
Pubtype: Monograph
Show Related Items

N. Milescu, traducător necunoscut a opt cărți cunoscute

Author: Haneș, Petre V.
Issued: 1970
Pubtype: Chapter
Show Related Items

Nicolae Milescu, traducătorul Bibliei de la 1688

Author: Haneș, Petre V.
Issued: 1970
Pubtype: Chapter
Show Related Items

Școala de la Padova și stolnicul Constantin Cantacuzino

Author: Haneș, Petre V.
Issued: 1970
Pubtype: Chapter
Show Related Items