Historiography of Ottoman Europe

Note de morfologie istorică românească

Subtitle
Adverbul în Mansucrisul 45
Person
Minuţ, Ana-Maria | URL | VIAF | ISNI
Author
Publication Type
Article in Journal
Number of pages
15
Language
Romanian
Issued
2014
Is Part Of
Primary Literature
URI
https://www.academia.edu/12174963/_%C3%AEmpreun%C4%83_cu_Lucia_Gabriela_Muntean u_Nicolae_Milescu_traduc%C4%83tor_al_Septuagintei_%C3%AEn_limba_rom%C3%A2n%C4%8 3._Evaluare_traductologic%C4%83_%C3%AEn_Analele_%C5%9Ftiin%C5%A3ifice_ale_Unive rsit%C4%83%C5%A3ii_Alexandru_Ioan_Cuza_din_Ia%C5%9Fi_serie_nou%C4%83_sec%C5%A3i unea_III_e_lingvistic%C4%83_tomul_LX_2014_p._231-238_
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/ArticleJournal/f50beab0-1fee-4d54-822b-406eec57484f