Historiography of Ottoman Europe

Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore e të Mesme në shekullin XVII - I.

Subtitle
1610-1634
Person
Zamputi, Injac
Editor
Publication Type
Catalogue
Number of pages
539
Language
Albanian
Publisher
Universiteti Shtetëror – Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë: Tirana
Issued
1963
Is Part Of
Description
39 “relazioni” concerning the Albanian history, dating from 15 July 1610 to 1634, taken from previous publications or directly from the Roman archives (mainly Archivio Storico “de Propaganda fide”).
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Catalogue/3984e521-a411-4ae3-a3ae-d9cc66d039b5