Historiography of Ottoman Europe

Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore e të Mesme në shekullin XVII

Subtitle
teksti origjinal dhe përkthimi përgatitur nga Injac Zamputi
Person
Zamputi, Injac
Editor
Publication Type
Catalogue
Language
Albanian
Publisher
Universiteti Shtetëror – Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë: Tirana
Number of Volumes
2
Issued
1963-1965
Has Part
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Catalogue/74478b35-959e-4a85-9def-cdf1e7060e2d