Historiography of Ottoman Europe

Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore e të Mesme në shekullin XVII - II.

Subtitle
1634-1650
Person
Zamputi, Injac
Editor
Publication Type
Catalogue
Number of pages
525
Language
Albanian
Publisher
Universiteti Shtetëror – Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë: Tirana
Issued
1965
Is Part Of
Description
114 “relazioni” concerning the Albanian history, dating from 1634 to 1650/1651, taken from previous publications or directly from the Roman archives (mainly Archivio Storico “de Propaganda fide”).
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Catalogue/aee0ce8c-5411-436c-b9e9-767bbae2998d