Historiography of Ottoman Europe

Dokumente të shekujve XV-XVII për historinë e Shqipërisë II.

Subtitle
1593-1602
Publication Type
Catalogue
Language
Albanian
Publisher
Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë – Instituti i Historisë : Tirana
Issued
1990
Is Part Of
Description
195 documents (fragments and in full) concerning the Albanian history, dating from 1 June 1593 to 1602
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Catalogue/bbddb56e-62c3-4d18-9e37-cc044c48d860