Historiography of Ottoman Europe

Dokumente të shekujve XV-XVII për historinë e Shqipërisë III.

Subtitle
1603-1621
Person
Zamputi, Injac
Editor
Publication Type
Catalogue
Language
Albanian
Publisher
Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë – Instituti i Historisë: Tirana
Issued
1989
Is Part Of
Description
211 documents (fragments and in full) concerning the Albanian history, dating from 4 July 1603 to 15 september 1621
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Catalogue/d091de5e-1761-499f-85e2-0a76dce5a7f4