Historiography of Ottoman Europe

Dokumente të shekujve XV-XVII për historinë e Shqipërisë I.

Subtitle
1507-1592
Person
Zamputi, Injac
Editor
Publication Type
Catalogue
Language
Albanian
Publisher
Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë – Instituti i Historisë: Tirana
Issued
1989
Is Part Of
Description
280 documents (fragments and in full) concerning the Albanian history, dating from from January 1507 to 1592.
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Catalogue/f4dcedd9-26bf-4a40-b38b-82837e27f0a2