Historiography of Ottoman Europe

Rreth një studimi monografik të papërfunduar për kodikët e Shqipërisë (Katalogu dhe përshkrimet e Kosta Naços)

Person
Nika, Nevila
Author
Publication Type
Chapter
Number of pages
11
Language
Albanian
Issued
2003
Is Part Of
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Chapter/c3144cd1-ccde-4df7-b3a2-682ce553c36e