Historiography of Ottoman Europe

Basım ve yayıncılığımızın 250. yılı bilimsel toplantısı, 10-11 Aralık 1979, Bildiriler

Corporation
Türk Kütüphanecileri Derneği / Turkish Librarians‘ Association
Editor

Publication Type
Collection
Language
Turkish
Publisher
Türk Kütüphaneciler Derneği: Ankara
Issued
1980
Has Part
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Collection/4c093b76-dca7-4de1-94cb-9b8e8bb80fff