Historiography of Ottoman Europe

"Io Şerban Cantacuzino voievod, din mila lui Dumnezeu domn şi oblăduitor al Ungrovlahiei"

Subtitle
O domnie între tradiţie şi inovaţie
Publication Type
Collection
Language
Romanian
Publisher
Muzeului Naţional Cotroceni : Bucharest
Issued
2013
Primary Literature
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Collection/6a24437e-a8e4-467a-bc37-9c48da3413f3