Historiography of Ottoman Europe

Studii de istorie a naționalităților conlocuitoare din România și a înfrățirii lor cu națiunea română

Translated Title
Studien zur Geschichte der mitwohnenden Nationalitäten in Rumänien und ihrer Verbrüderung mit der rumänischen Nation (KOBV) (German)
Person
Bányai, László
Editor
Corporation
Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România

Publication Type
Collection
Publisher
Editura Politică: Bucharest
Issued
1976
Has Part
HBZ-ID
HT014728178
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Collection/9f9c1568-7483-457e-91ed-5d95dd771863