Historiography of Ottoman Europe

A XIV-XVI. századi magyar történelem bizánci és kora újkori görög nyelvű forrásai - pp. 169-196

This is a Key Publication
Person
Baán, István | URL | VIAF | ISNI
Editor
Publication Type
Other
Number of pages
28
Languages
Hungarian, Modern Greek
Is Part Of
Other Version
URI
https://www.academia.edu/22356265/Ba%C3%A1n_Istv%C3%A1n_A_XIV_XVI._SZ%C3%81ZADI _MAGYAR_T%C3%96RT%C3%89NELEM_BIZ%C3%81NCI_%C3%89S_KORA_%C3%9AJKORI_G%C3%96R%C3% 96G_NYELV%C3%9B_FORR%C3%81SAI_FONTES_BYZANTINI_ET_POSTBYZANTINI_AD_RES_REGNI_HU NGARIAE_IN_SAECULIS_XIV_XVI_GESTAS_PERTINENTES
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Edition/064678e4-2310-4079-80e9-8b52c5f46eea