Historiography of Ottoman Europe

Buletini i Universitetit Shtetëror të Tiranës

Subtitle
Seria per Shkencat Shoqërore
Publication Type
Journal
Language
Albanian
Has Part
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Journal/3839c864-3ec5-41b2-94eb-731bbd60419d