Historiography of Ottoman Europe

Глобус географический сиречь землеописательный иже из'являет четыре части земли, Африку, Азию, Америку, и Европу, нанеиже обитаем, и яже нас отовсюду об'емлет

This is a Key Publication
Subtitle
Повелением во гражданской Типографии Лета Господня: 1707. В царствующем Граде Москве, Тщанием Василия Киприанова. Под назрением его превосходительства Господина Генерала Лейтенанта Иакова Виллимовича Брюса
Transliterated Title
Globus geograficheskiy sirech' zemleopisatel'nyy izhe iz'yavlyayet chetyre chasti zemli, Afriku, Aziyu, Ameriku, i Yevropu, naneizhe obitayem, i yazhe nas otovsyudu ob'yemlet. Poveleniyem vo grazhdanskoy Tipografii Leta Gospodnya: 1707. V tsarstvuyushchem Grade Moskve, Tshchaniyem Vasiliya Kiprianova. Pod nazreniyem yego prevoskhoditel'stva Gospodina Generala Leytenanta Iakova Villimovicha Bryusa
Person
Kiprijanov, Vasilij V.
Author
Publication Type
Map
Language
Russian
Issued
1707
Place of Origin
Moscow
Other Version
Notes
98 x 66 cm; According to Igor A. Osipov this was based on c544aa74-91e9-4cb8-8159-abd2fc2b4b02
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Map/08f8c8c1-0757-4426-8fb9-5eb9d6c0923a