Historiography of Ottoman Europe

Shqiptarët në Venedik

Subtitle
mërgim e integrim 1479-1552
Persons
Nadin, Lucia | URL
Author
Xhufi, Pëllumb
Translator
Publication Type
Monograph
Language
Albanian
Publisher
Shtëpia Botuese 55: Tirana
Issued
2010
Other Version
Primary Literature
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Monograph/75e1d114-b263-4d61-9fff-0b80eb426700