Historiography of Ottoman Europe

Istoria Moldo-Romăniei

Subtitle
Arătind neamurile de care s’au locuit aceste pămănturi după răspăndirea fiilor lui Noe; origina Moldo-Românilor, și mai multe resboaiă alle domnilor Moldovei cu deosebite nații, până la anul lumei 7103 (1595 de la Hristos). Cu un fragmentu istoricu coprinzător de: Descălecarea acestor țărrĭ de Traian. Colonisarea lor cu Romani. Observații de unde Românii s-au numit Vlahi, și cum li s’a dat acest nume (Manuscrise vechi pe limba română, găsite în St-le monastiri Cozia și Șerbănești)
Publication Type
Monograph
Number of pages
III + 387 + 399 + VI
Publisher
George Ioanid : Bucharest
Issued
1858
Has Part
URIs
https://books.google.ro/books?id=uPsFAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=ro#v=onepa ge&q&f=false
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10787271.html
Last Seen
2018-01-18
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Monograph/837308c3-6b47-4d6d-9eea-0c92c8e73b4f