Historiography of Ottoman Europe

Dokumente të shekujve XV-XVII për historinë e Shqipërisë

Person
Zamputi, Injac
Editor
Publication Type
Series
Language
Albanian
Publisher
Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë – Instituti i Historisë: Tirana
Number of Volumes
4
Issued
1989-1990
Has Part
Permalink
https://hoe.ub.rub.de/retrieve/Series/b9ed6ee9-4912-4f07-8124-ddb394fe9406