Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 1 to 10 of 12 titles

Manuscrisele slavo-române din Moldova

Authors: Iufu, Ioan
Brătulescu, Victor
Mitric, Olimpia
Issued: 2012
Pubtype: Catalogue

Noi documente turcești privind Țările Române și Înalta Poartă (1526-1602)

Author: Maxim, Mihai
Issued: 2008
Pubtype: Catalogue

Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cărților românești (1508-1830)

Authors: Mârza, Eva
Bogdan, Florin
Issued: 2013
Pubtype: Catalogue