Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 31 to 40 of 41 titles

Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica

Author: Ivanova, Klimentina
Issued: 2008
Pubtype: Catalogue

Noi documente turcești privind Țările Române și Înalta Poartă (1526-1602)

Author: Maxim, Mihai
Issued: 2008
Pubtype: Catalogue

Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cărților românești (1508-1830)

Authors: Mârza, Eva
Bogdan, Florin
Issued: 2013
Pubtype: Catalogue

Manuscrise româneşti din Moldova - I

Authors: Mitric, Olimpia
Strempel, Gabriel
Issued: 2006
Pubtype: Catalogue
Show Related Items