Historiography of Ottoman Europe

 Facets

Facets

Tool Category
Person
Language
Secondary Publication Year
Publication Type
Source Class
Key Publication
Editorial Status
Showing 1 to 2 of 2 titles

Katalog i kodikëve kishtarë mesjetarë të Shqipërisë

Author: Popa, Theofan
Issued: 2003
Pubtype: Chapter
Show Related Items

Dorëshkrimet kishtare mesjetare të Shqipërisë

Author: Popa, Theofan
Issued: 2003
Pubtype: Chapter
Show Related Items