Historiography of Ottoman Europe

 Facets

Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cărților românești (1508-1830)

Authors: Mârza, Eva
Bogdan, Florin
Issued: 2013
Pubtype: Catalogue

Manuscrise româneşti din Moldova - I

Authors: Mitric, Olimpia
Strempel, Gabriel
Issued: 2006
Pubtype: Catalogue
Show Related Items

Manuscrise româneşti din Moldova - II

Authors: Mitric, Olimpia
Strempel, Gabriel
Issued: 2007
Pubtype: Catalogue
Show Related Items

Fondo Marsili

Author: Marsili, Luigi Ferdinando
Pubtype: Collection/Fund
Show Related Items