Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 1 to 8 of 8 titles

Kodiku i manastirit të shën Kozmait

Author: Mitrushi, Llambrini
Issued: 2003
Pubtype: Chapter
Show Related Items

Kodiku i manastirit të shën Kozmait

Authors: Koder, Johannes
Trapp, Erich
Issued: 2003
Pubtype: Chapter
Show Related Items

Katalog i kodikëve kishtarë mesjetarë të Shqipërisë

Author: Popa, Theofan
Issued: 2003
Pubtype: Chapter
Show Related Items

Dorëshkrimet kishtare mesjetare të Shqipërisë

Author: Popa, Theofan
Issued: 2003
Pubtype: Chapter
Show Related Items