Historiography of Ottoman Europe

 Facets
Showing 61 to 70 of 77 titles

Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica

Author: Ivanova, Klimentina
Issued: 2008
Pubtype: Catalogue

Noi documente turcești privind Țările Române și Înalta Poartă (1526-1602)

Author: Maxim, Mihai
Issued: 2008
Pubtype: Catalogue

Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cărților românești (1508-1830)

Authors: Mârza, Eva
Bogdan, Florin
Issued: 2013
Pubtype: Catalogue

Greek Manuscripts at the Wellcome Library in London

Authors: Bouras-Vallianatos, Petros
Parpulov, Georgi R.
Issued: 2015
Pubtype: Article in Journal
Show Related Items